Daudzus gadus muižas dārza vāze rotāja muižas parku, bet gadi bija darījuši savu un vāze lēnam sadalījās. Noplīsa gabali. Pazuda metālā kaltās agaves lapas. Vāze palika arvien bēdīgāka un šķībāka. 

Par spīti tam, tā bija iecienīta fotosesiju vieta un daudzi kāzu svinētāji to izmantoja kā kāzu pieturvietu. 

Jau daudzus gadus domājām par to, kā to skaisti atjaunot, lai tā saglabātos nākamajām paaudzēm un rotātu pils parku. Šogad 2022.gadā tas mums izdevās pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumam un restauratoram Edgaram Purviņam. 

Tagad vāze ir atjaunota un esi mīļi aicināts to aplūkot. Parks ir visu laiku pieejams apmeklētājiem.